Kontakt os

Betingelser for brug af FundraisingManager.dk

 

Definitioner

Ved websitet skal forstås hele www.fundraisingmanager.dk (herefter benævnt FundraisingManager.dk), dvs. alle websites, herunder front-end og back-end, kildekode, mv. som kan betragtes som værende en del af FundraisingManager.dk.

Ved Bruger skal forstås enhver bruger af FundraisingManager.dk, som benytter websitet og/eller tilmelder sig et kursus eller en uddannelse, herunder hvor en fysisk eller juridisk enhed opretter flere tilmeldinger.

Ved Service skal forstås de services, som, til enhver tid, udbydes på FundraisingManager.dk af Fundraiseren.dk I/S, herunder særligt de udbudte kurser og uddannelser.

 

Generelle vilkår

Disse generelle betingelser for brug er gældende for alle Brugere af FundraisingManager.dk. Betingelserne er gældende, medmindre disse skriftligt er fraveget ved aftale mellem Fundraiseren.dk I/S og Brugeren.

Betingelserne er gældende mellem Fundraiseren.dk I/S, som administrerer websitet FundraisingManager.dk, og enhver Bruger, der indgår aftale omkring brugen af FundraisingManager.dk, som supplement til de udbudte kurser og uddannelser eller den ordrebekræftelse, der indeholder specifikation af ydelser og priser.

Brugeren bekræfter ved tilmelding via FundraisingManager.dk eller ved sin underskrift på aftalen, at denne har læst Betingelserne som anført på denne side omhyggeligt, og at Brugeren godkender disse. Brugeren accepterer, at dennes anvendelse af FundraisingManager.dk er betinget af, at Brugeren ikke overtræder Betingelserne.

I det omfang der mellem Fundraiseren.dk I/S og Brugeren er indgået en separat aftale om brug af Services har sådan aftale forrang for Betingelserne.

 

Gyldighed

Disse betingelser samt følgende cookie- og privatlivspolitik er senest opdateret 15. august 2018 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.

 

Fundraiseren.dk I/S
Aabenraavej 59
8600 Silkeborg

 

CVR-nr. 32 74 33 58
Telefon +45 30 499 655
E-mail info@fundraiseren.dk
Web www.fundraiseren.dk

 

Generelt om FundraisingManager.dk

FundraisingManager.dk er et website ejet og drevet af Fundraiseren.dk I/S, Aabenraavej 59, DK-8600 Silkeborg, CVR-nr. 32743358, telefon 30 499 655, e-mail info@fundraiseren.dk. Websitet er udviklet i samarbejde med Fundraiseren.dk I/S.

Fundraiseren.dk I/S står bag forskellige stærke løsninger inden for fundraising i Danmark. Vores ydelser støtter løbende fundraisere, fagspecialister, ildsjæle, projektudviklere m.fl. i deres arbejde med at hente midler hjem fra forskellige private fonde og offentlige støtteordninger. Vores løsninger spænder bredt. Fra hjælp til konkrete fundraisingopgaver til projekter til kompetenceudvikling i fundraising målrettet kommuner, ngo’er, frivillige foreninger, organisationer, private virksomheder m.fl.

Alt indhold på FundraisingManager.dk er udarbejdet af Fundraiseren.dk I/S og må ikke kopieres, gengives eller distribueres uden tilladelse. Har du spørgsmål til FundraisingManager.dk’s indhold, kan du kontakte os på info@fundraisingmanager.dk

 

Databeskyttelse, herunder indsamling af personoplysninger

Fundraiseren.dk I/S lægger vægt på en høj grad af databeskyttelse i forbindelse med brug af FundraisingManager.dk. Derfor er det af stor betydning for Fundraiseren.dk I/S, at eventuelle personlige oplysninger, afgivet af Brugerne til FundraisingManager.dk, ikke kommer til andres kendskab. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder Databeskyttelsesforordningen.

 

Indsamling af personoplysninger

Fundraiseren.dk I/S indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger ét af vores websites og interagerer med os ved brug af vores Services.

Alle Brugere på FundraisingManager.dk giver ved samtykke til brugen af cookies på FundraisingManager.dk mulighed for indsamling af oplysninger under deres besøg så som Mac- og IP-adresse, typen af enhed og browser brugt under besøget, information omkring en eventuelt henvisning til websitet fra et andet website eller email, GEO-lokation samt information om, hvilke sider og typer af indhold, som Brugeren så under besøget. Der kan ligeledes bruges cookies til personalisering af indhold og nyhedsbreve samt til målretning af markedsføring af Fundraiseren.dk I/S’s Services.

I det tilfælde, hvor Brugeren opretter tilmelder sig et kursus eller en uddannelse på FundraisingManager.dk, indsamler Fundraiseren.dk I/S desuden information om navn, adresse, email, telefonnummer og eventuelt CVR-nummer på den repræsenterede virksomhed eller organisation. Der bliver også indsamlet statistik om, hvordan Brugeren interagerer med websitet i form af indhold samt muligt samtykke til modtagelse af nyhedsbreve.

Fundraiseren.dk I/S indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere den aftalte Service til Brugeren.

 

Behandling af personoplysninger

Når Fundraiseren.dk I/S behandler persondata på vegne af vores samarbejdspartnere til uddannelser via FundraisingManager.dk, anser vi os for databehandlere ifølge Databeskyttelsesforordningen, hvor Fundraiseren.dk I/S behandler persondata på vegne af vores samarbejdspartnere og efter samarbejdspartnernes instruks. I disse tilfælde sikrer vi at indgå en databehandleraftale med vores samarbejdspartnere, der indeholder instruks og vilkår for Fundraiseren.dk I/S’s behandling af personoplysninger.

Ved tilmelding til en Service, et kursus eller en uddannelse accepterer du som Bruger, at Fundraiseren.dk I/S anvender de afgivne personoplysninger til det forudsatte formål.

Et eksempel på en Service kan eksempelvis være modtagelse af nyhedsbreve, hvor Brugeren ved accept af modtagelse af emails accepterer at modtage nyheder fra FundraisingManager.dk og Fundraiseren.dk I/S. Brugeren kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet.

På websitet gøres der desuden brug af cookies, hvor vi henviser til vores Cookiepolitik nedenfor.

 

Brugerens rettigheder

Brugeren kan på begæring få oplyst, hvilke oplysninger om Brugeren, der behandles. Behandlingen har til formål at give Fundraiseren.dk I/S mulighed for at sikre, at vilkårene for brugen af FundraisingManager.dk overholdes. Endelig sker behandlingen af oplysningerne af statistiske hensyn samt med henblik på en yderligere forretningsmæssig udvikling af FundraisingManager.dk. Personligt identificerbare oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand.

Fundraiseren.dk I/S anvender de samarbejdspartnere, som vi vurderer, der har den bedste mulighed for at assistere os med at kommunikere med og servicere vores Brugere, og nogle af dem behandler personoplysninger i lande uden for EU, som eksempelvis USA. Vi indgår databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere, der benytter tredjepartscookies på vores websites, som bruges til administration af nyhedsbreve, analyser af brugen af vores websites samt til målrettet markedsføring.

Når Fundraiseren.dk I/S behandler dine personoplysninger ud fra dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Hvis du eksempelvis ikke ønsker fortsat at modtage emails med nyheder fra Fundraiseren.dk I/S, kan du let afmelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i de emails, du modtager fra os.

Fundraiseren.dk I/S opbevarer kun personoplysninger om vores Brugere, så længe vi har behov for at varetage de aftale Services. Opbevaring sker ifht. reglerne om bogføring, hvor minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår og 5 år.

Du kan til enhver tid kontakte Fundraiseren.dk I/S og få indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig af Fundraiseren.dk I/S. Herved kan du også kræve at eventuelt forkerte eller mangelfulde persondetaljer opdateres. Du har også mulighed for at kræve, at dine personoplysninger bliver slettet, at Fundraiseren.dk I/S begrænser behandlingen af dine personoplysninger, eller du kan gøre indsigelse mod Fundraiseren.dk I/S’s behandling af dine personoplysninger. Dette kan du gøre ved at kontakte Fundraiseren.dk I/S via info@fundraisingmanager.dk. Du kan ligeledes kontakte Fundraiseren.dk I/S, hvis du ønsker at benytte din ret til dataportabilitet.

 

Ansvarsfraskrivelse

Selvom Fundraiseren.dk I/S har en høj standard for datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra og via FundraisingManager.dk. Når data sendes og opbevares elektronisk, opstår der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. Fundraiseren.dk I/S fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brist i datasikkerheden.

FundraisingManager.dk indeholder links til andre websider. Fundraiseren.dk I/S indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på sådanne websider.

Brugeren er alene ansvarlig for materiale som denne måtte uploade, dele eller på anden vis gøre tilgængelighed for offentligheden via websitet.

Fundraiseren.dk I/S fraskriver sig ethvert erstatningsansvar overfor direkte og indirekte tab, mistet fortjeneste, badwill og andre følgeskader som følge af fejlagtige data eller andre mangler ved FundraisingManager.dk, ligesom ansvar for Brugerens videregivelse af fejlagtige data alene påhviler Brugeren.

Fundraiseren.dk I/S’s erstatningsforpligtelse er i alle tilfælde for det enkelte ansvarspådragende forhold begrænset til det akkumulerede vederlag for det kalenderår, hvortil skaden kan henføres til. FundraisingManager.dk’s samlede erstatningsansvar overfor Brugeren kan under ingen omstændigheder overstige kr. 5.000 pr. kalenderår.

 

Ændringer af betingelser

Fundraiseren.dk I/S kan ændre Betingelserne for de af FundraisingManager.dk udbudte services samt priser med et skriftligt varsel på mindst 1 måned. Ændringer af rent begunstigende eller ikke væsentlig karakter, herunder nedsættelse af priser, eller ændring af priser for engangsydelser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

 

Immaterielle rettigheder

Brugeren anerkender og accepterer, at Fundraiseren.dk I/S (eller Fundraiseren.dk I/S’s licensgivere) ejer alle juridiske rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder til websitet og de udbudte Services (uanset om disse rettigheder er registrerede eller ej).

Brugeren indvilliger i ikke at kopiere, herunder genudgive, frame, downloade, overføre, modificere, tilpasse, skabe afledte værker baseret på, udleje, lease, udlåne, sælge, tildele, distribuere, licensere, underlicensere eller ”reverse Engineering” af websitet eller Services, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i nærværende aftale.

Brugeren må dog anvende og printe alt indhold fra FundraisingManager.dk til eget brug.

 

Værneting

Betingelserne og enhver anden aftale mellem Fundraiseren.dk I/S og Brugeren er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler for parternes indbyrdes forhold.

Uoverensstemmelser mellem parterne om den indgåede aftales opfyldelse, fortolkning eller udfyldning, indbringes for de ordinære domstole med retten i Århus som 1. instans.

--

 

Generelt om FundraisingManager.dk’s Cookiepolitik:

Når du klikker dig ind på FundraisingManager.dk indsamler firmaet bag websitet, Fundraiseren.dk I/S, oplysninger om din adfærd.

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

  • Ved brug af cookies
  • Ved at du selv afgiver oplysninger

 

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari el. lign.), og som gør det muligt at genkende din enhed og indsamle statistik omkring, hvordan du bruger FundraisingManager.dk. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Websitet kan med andre ord bruge en cookie til at huske information om dine præferencer.

En cookie er en passiv tekstfil, der ikke kan indsamle oplysninger om dig som person, den kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer, og en cookie er fuldstændig anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites, og brugen af cookies er defineret som persondata under Databeskyttelsesforordningen.

 

Hvad bruger vi cookies til?

Første gang du besøger FundraisingManager.dk, modtager du automatisk en eller flere cookies.

Cookies er med til at fortælle FundraisingManager.dk om dit besøg.

På FundraisingManager.dk anvendes der overordnet to typer af cookies - Sessionscookies og permanente cookies. Sessioncookies slettes automatisk fra browseren, når du lukker den eller på anden måde afslutter dit besøg. Permanente cookies gemmes på din enhed i en forudbestemt tidsperiode, hvorefter de udløber. Udløbsdatoen på disse permanente cookies kan dog blive fornyet, hver gang du besøger websitet.

Desuden skelnes der mellem essensielle og ikke-essentielle cookies. Essentielle cookies er nødvendige for, at FundraisingManager.dk kan fungere korrekt under dit besøg, og disse cookies vil ikke blive blokeret, selv om du ikke giver samtykke til brugen af cookies. De ikke-essentielle cookies indsamler information om din brug af websitet, så som at huske dine præferencer og indsamle statistik omkring brugen af websitets funktioner eller for at hjælpe til markedsføring af FundraisingManager.dk på internettet. Hverken de essentielle eller de ikke-essentielle cookies indsamler personoplysninger, der kan identificere dig som person.

Sidst men ikke mindst skelnes der mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies sættes af det website, du besøger, i dette tilfælde af FundraisingManager.dk. Tredjepartscookies sættes af en tredjepart, som har elementer i koden på det website, du besøger. Tredjepartscookies sættes bl.a. af webanalyseprogrammer, som Google Analytics, eller kan bruges til at målrette markedsføring på eksempelvis Google og LinkedIn.

Helt konkret bruger Fundraiseren.dk I/S cookies for at fastlægge, hvem der besøger FundraisingManager.dk og til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her indsamler vi informationer om, hvor lang tid du besøger websitet, hvilke sektioner og hvor mange artikler du læser, om din enhed har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, IP-numre, hvilke sider du ser osv.

Du kan se en fuld oversigt over de cookies, som bruges på FundraisingManager.dk i tabellen nederst på siden.

 

Hvor længe opbevarer vi cookies?

De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr enten til udløbet af dit besøg eller i et varieret antal måneder fra sidste gang, du var inde på en af Fundraiseren.dk I/S’s websites. Hver gang du genbesøger websitet, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. Du kan læse nedenstående om, hvordan du kan slette disse cookies.

 

Hvordan undgår du cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du helt eller delvist blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din enhed eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.

 

Hvis du vælger ikke at acceptere cookies på din enhed, vil FundraisingManager.dk stadig placere udvalgte cookies, der er nødvendige for at websitet fungerer korrekt. Dog vil der være mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at websitet via brugen af cookies kan huske de valg, du foretager. Hvis du vælger ikke at acceptere cookies, vil du heller ikke modtager tilpasset markedsføring om FundraisingManager.dk på nettet og ikke bidrage til vores indsamling af statistik omkring brugen af FundraisingManager.dk

Hvis du ikke ønsker at gemme cookies fra FundraisingManager.dk, kan du til enhver tid slette eksisterende cookies på din enhed. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender. De følgende links indeholder vejledninger i, hvordan du sletter cookies fra din browser. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

Personoplysninger

Da cookies er defineret som persondata under Databeskyttelsesforordningen indsamler Fundraiseren.dk I/S derfor persondata, når du besøger FundraisingManager.dk og accepterer brugen af cookies. FundraisingManager.dk beder om dine personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du tilmelder dig ét af de udbudte kurser eller uddannelser samt til nyhedsbreve m.v. Det er primært oplysninger som navn og e-mail. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med tilmelding til et kursus eller uddannelse på FundraisingManager.dk er obligatorisk.

De personoplysninger, vi indsamler om dig når du eksempelvis tilmelder dig et kursus eller uddannelses på FundraisingManager.dk, bruges først og fremmest til at gennemføre den tilmelding, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dit besøg. Denne brug kan bl.a. omfatte statistik og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesser. Oplysningerne bliver ikke videregivet til tredjepart.

Har du givet samtykke til at modtage nyhedsbreve, kan vi også bruge de indsamlede oplysninger til at målrette den markedsføring, du modtager via elektroniske medier. Ifølge Persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

 

Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Fundraiseren.dk I/S, skal du rette henvendelse til Fundraiseren.dk I/S på info@fundraisingmanager.dk eller telefon 30 499 655. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Sidst men ikke mindst har du altid retten til at blive glemt, hvor du kan trække dit samtykke omkring opbevaring og behandling af persondata tilbage og bede os slette dig i vores system.